Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   
   

.

 
 

Organi lokalne uprave:

 

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

2. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3. Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

4. Sekretarijat za imovinu i investicije

 

Posebne službe za vršenje specifičnih poslova:

1. Komunalna policija

2. Služba zaštite

3. Služba za unutrašnju reviziju

 

Stručne službe:

1. Služba predsjednika Opštine

2. Služba glavnog administratora

3. Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije

4. Služba za upravljanje projektima

 
 

3. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine, organa i službi lokalne uprave koji se odnose na:

 

 • poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi i službe lokalne uprave i mjesne zajednice,
 • poslove tekućeg i investicionog održavanja pokretnih i nepokretnih stvari koje koriste organi i službe lokalne uprave; poslove održavanja higijene službenih prostorija,
 • poslove osiguranja službenika i namještenika i imovine Opštine,
 • poslove javnih nabavki za organe i službe lokalne uprave, u skladu sa zakonom,
 • poslove obezbjeđenja i zaštite lica, zaposlenih i objekata u kojima su smješteni organi i službe Opštine i drugih objekata u skladu sa propisima,
 • portirske poslove,
 • poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila,
 • pomoćno - tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine,
 • poslove pružanja ugostiteljskih usluga za organe i službe lokalne uprave,
 • ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama,
 • obavljanje poslova koji se odnose na prijem i razmatranje zahtjeva građana kao i davanje potrebnih informacija a u svrhu ostvarivanja funkcije saradnje lokalne samouprave i građana,
 • organizovanje, planiranje i realizaciju informacionog sistema Opštine,
 • organizovanje funkcionisanja informacionog sistema za Skupštinu,
  opštine, Predsjednika opštine, organe uprave Opštine, javna preduzeća i  
  ustanove čiji je osnivač Opština, u cilju uspostavljanja jedinstvenog
  informacionog sistema u Opštini,
 • planiranju i učestvovanju u projektovanju, implementaciji i realizaciji informacionog sistema u Opštini, izrađuje plan, predlaže i organizuje uvođenje novih programskih sistema i stara se o usavršavanju postojećih u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema,
 • kontrolisanju funkcionisanja automatizovane obrade podataka i preduzimanju mjera na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima; predlaže automatizaciju poslova u javnim preduzećima i ustanovama, i u tom smislu izrađuje projektne zadatke i učestvuje u izradi projekata i realizaciji informacionog sistema,
 • izradu i realizaciju planova obuke i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema, izrađuje planove za opremanje, nabavlja opremu i preduzima mjere za održavanje računarske mrežne opreme i sredstava, stara se o funkcionisanju računarskih mreža i razmjenu podataka u njima,
 • organizovanju i sprovođenju mjera radi zaštite podataka,
 • vođenju i ažuriranju web sajta Opštine,
 • izradu i monitoring planskih dokumenata iz svoje nadležnosti,
 • slobodan pristup informacijama iz posjeda Službe, shodno  Zakonu,
 • pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika Opštine,
 • vršenju i drugih poslova po nalogu Predsjednika Opštine.
 
 

. •