Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   
   

.

 
 

Organi lokalne uprave:

 

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

2. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3. Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

4. Sekretarijat za imovinu i investicije

 

Posebne službe za vršenje specifičnih poslova:

1. Komunalna policija

2. Služba zaštite

3. Služba za unutrašnju reviziju

 

Stručne službe:

1. Služba predsjednika Opštine

2. Služba glavnog administratora

3. Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije

4. Služba za upravljanje projektima

 
 

3. SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

 

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove koji se odnose na:

 

 • operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine, u skladu sa Međunarodnim standardima unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, u cilju poboljšanja poslovanja, 
 • procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima,
 • izradu izvještaja unutrašnje revizije koje dostavlja Predsjedniku Opštine,
 • obavljanje posebne revizije na zahtjev Predsjednika Opštine i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije,
 • praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija,
 • davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure,
 • izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje izvršenja istih, 
 • izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije,
 • saradnju sa Jedinicom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja,
 • slobodan pristup informacijama iz posjeda Službe, shodno  Zakonu,
 • izradu i monitoring planskih dokumenata iz svoje nadležnosti,
 • vršenju i drugih poslova po nalogu Predsjednika opštine.
 
 

. •