Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

.

 
 

Organi lokalne uprave:

 

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

2. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3. Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

4. Sekretarijat za imovinu i investicije

 

Posebne službe za vršenje specifičnih poslova:

1. Komunalna policija

2. Služba zaštite

3. Služba za unutrašnju reviziju

 

Stručne službe:

1. Služba predsjednika Opštine

2. Služba glavnog administratora

3. Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije

4. Služba za upravljanje projektima

 
 

4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 

Služba  za upravljanje projektima vrši poslove koji se odnose na:

 

  • koordinaciju procesa analize potreba i izrade predloga projekata za konkurisanje,
  • pripremu predloga projekata za konkurisanje kod inostranih finansijskih izvora (IPA fondovi, drugi fondovi Evropske Unije, ostali međunarodni fondovi),
  • realizaciju odobrenih projekata od interesa za opštinu Danilovgrad, izvještavanje  i praćenje uspješnosti (evaluacija), saradnja sa NVO i privatnim sektorom,
  • analizu programa podrške EU dostupnih lokalnim samoupravama u okviru programa Pretpristupne podrške (IPA),
  • predlaganje projektnih timova za pripremu konkretnih projekata,
  • učestvovanje u pripremi, sprovođenju, monitoringu strateških dokumenata Opštine i iznalaženju mogućnosti obezbjeđivanja sredstava za njihovo finansiranje i realizaciju,
  • saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama u dijelu promocije i realizacije projekata,
  • pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika opštine,
  • slobodan pristup informacijama iz posjeda Službe shodno  Zakonu,
  • vršenju i drugih poslova po nalogu Predsjednika Opštine.
 
 

. •