Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   
   

.

 
 

Organi lokalne uprave:

 

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

2. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3. Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

4. Sekretarijat za imovinu i investicije

 

Posebne službe za vršenje specifičnih poslova:

1. Komunalna policija

2. Služba zaštite

3. Služba za unutrašnju reviziju

 

Stručne službe:

1. Služba predsjednika Opštine

2. Služba glavnog administratora

3. Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije

4. Služba za upravljanje projektima

 
 

1. KOMUNALNA POLICIJA

 

Komunalna policija vrši poslove koji se odnose na:

 

  • komunalni red u oblasti deponovanja otpada, snabdijevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, javne rasvjete, stanja i održavanja komunalnih objekata pijaca, parkova, zelenih površina, saobraćajnih oznaka i signalizacije, groblja i sahranjivanja, lokalnih i nekategorisanih puteva, buke, radnog vremena, prevoza putnika u gradskom i  prigradskom linisjkom drumskom  saobraćaju i  slobodnom- auto taksi prevozu, postavljanje privremenih objekata, kućnog reda u stambenim zgradama,
  • podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga, prijava za privredne prestupe i predloga za pokretanje krivičnih postupaka,
  • vođenje evidencije o zbirkama podataka o ličnosti,
  • učestvovanje u radu i pripremi odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini opštine i koje donosi Predsjednik opštine,
  • slobodan pristup informacijama iz posjeda Službe, shodno  Zakonu,
  • vršenju i drugih poslova po nalogu Predsjednika opštine.
 
 

. •