Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   

:: Kontakt

Pisite nam!
 
   

:: Pročitajte

Pisma posjetilaca
 
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   
   
 
 
 
Školstvo i obrazovanje na području Opštine ima dugu i bogatu tradiciju. Prva osnovna škola osnovana je na Orjoj Luci 1857. godine.
U Ostrogu osnovna škola je otvorena 1863. godine.
 

JPU »Irena Radović« - Danilovgrad

Osnovna škola »Njegoš« - Spuž

OŠ »Vuko Jovović« - Danilovgrad

OŠ »Milosav Koljenšić« - Slap

OŠ »Blažo Mraković« - Donji Zagarač

Muzička Škola - Danilovgrad

Gimnazija »Petar I Petrović Njegoš«

Srednja škola unutrašnjih poslova

 
 
 
Drzavna realna gimnazijaU osmoj deceniji devetnaestog vijeka osnovane su škole u: Ždrebaoniku (1870), Zagarču (1872), Rsojevićima (1874), Frutku (1874), Danilovgradu (1878), Spužu (1879), Martinićima (1899), Barama Šumanovića (1899), Pavkovićima (1906), Novom Selu (1907) i Gostilju (1909).
U Danilovgradu - Ždrebaoniku je 13. maja 1875. godine, otvorena prva poljoprivredna škola u Crnoj Gori .
Od 1919. do 1929. godine, u Danilovgradu radi Učiteljska škola , čiji su učenici bili uglavnom iz Bjelopavlića.

 

 
     
 
   

Javna predškolska ustanova »Irena Radović« Danilovgrad

• Osnovana 1953/54. godine.

• 1984. godine, počinje sa radom u novoj zgradi.

• Vrtiću u Danilovgradu je pripojen vrtić u Spužu »Zora Šaranović«, koji je osnovan 1974. godine.

• Od 1985. godine vrtić počinje sa radom u cjelodnevnom boravku.

• Odjeljenja su formirana u područnom odjeljenju O.Š. »Vuko Jovović« u Donjem selu, Ždrebaoniku i Orjoj Luci, a u planu je i formiranje jednog područnog odjeljenja na Lazinama.

• Broj djece: 160.

• Kontakt telefon: 081- 812- 148

 
     
     
 

Osnovna škola »Njegoš« - Spuž

• Škola je osnovana u oktobru 1879. godine, - poslije oslobodilačkih ratova 1876- 1878. godine.
• Škola je osnovana u prostorijama mekbeta - muslimanske osnovne vjerske škole.

• Postojeća zgrada je sagrađena 1985. godine, površine 2800 m 2.

• Broj učenika: 574.

• Broj odjeljenja: 24.

• U sklopu OŠ radi područno odjeljenje u Novom Selu koje je osnovano 1907. godine.

• Škola ima biblioteku sa 7000 knjiga, sportsku salu, stomatološku ordinaciju i kompjutersku učionicu sa 5 računara.

• Opremljena je sa 2 kabineta za strane jezike: ruski i engleski.

• Škola je dobitnik Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima, Nagrade oslobođenja Danilovgrada, Nagrade Crvenog krsta Jugoslavije.

• Kontakt telefon: 081-881-408

   
     
     
   

Osnovna škola »Vuko Jovović« - Danilovgrad

• Osnovana je 1878. godine .

• Nova školska zgrada useljena je 1965. godine.

• U školi ima 1455 učenika u 54 odjeljenja.

• Od ovog broja nastavu u područnim odjeljenjima: Lazinama, Donjem Selu, Ždrebaoniku, Orjoj Luci i Zagredi - pohađa 184 učenika.

• Škola je nosilac nagrade »Oktoih« iz oblasti prosvjete i nauke , Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima, Nagrade »9 decembar«, Statue »Kurir Jovica«, Nagrade za najbolji školski list, Zlatni znak Crvenog krsta RCG.

• Škola ima 18 učionica, 4 kabineta, salu za fizičko vaspitanje, 2 poligona, kao i školsku biblioteku sa 9.500 knjiga .

• Škola radi u dvije smjene zbog nedostatka prostora.

• Kontakt telefon: 081- 811-089

 
     
     
 

Osnovna škola »Milosav Koljenšić« - Slap
• Osnovana je 1952. godine.
• Broj učenika 98 .
• Broj odjeljenja 12.
• Škola ima biblioteku od 4000 knjiga.
• Kontakt telefon: 069 - 032- 281

   
     
     
   

Osnovna škola »Blažo Mraković« - Donji Zagarač

• Osnovana je 1872. godine.

• Po Odluci SO Danilovgrad 1959. godine postaje osmogodišnja škola.

• Broj učenika 32.

• Broj odjeljenja 6.

• Škola ima biblioteku od 1300 knjiga.

• Kontakt telefon: 069 063 301

 
     
     
 

Muzička Škola

• Osnovana je 1970 godine.

• Od 1995. godine radi samostalno.

• Škola trenutno ima 4 odjeljenja sa 60 učenika.

• Nastavno osoblje čine 2 nastavnika klavira, l nastavnik harmonike, a u planu je i nastava gitare. Interesovanje učenika je veliko, ali opšti uslovi za rad su neuslovni. Škola se nalazi u prostorijama Centra za kulturu.

• Kontakt telefon: 081-812- 032 direktor: 069-084-909

   
     
     
   

JU Gimnazija »Petar I Petrović Njegoš«
• Osnovan - 1970. godine , kao područno odjeljenje gimnazije »Slobodan Škerović« Podgorica.
• 1973 godine, Obrazovni centar se osamostalio po nazivom »Petar I Petrović Njegoš« - Danilovgrad.
• Škola radi u novoj zgradi od 1984. godine. Zgrada raspolaže sa 16 kabineta sa svim pratećim objektima.
• Opremljena savremenom opremom, uključujući kompjutersku učionicu sa 16 računara.
• Broj učenika: 450.
• Nastava se izvodi u jednoj - prijepodnevnoj smjeni.
• Škola raspolaže zubnom ordinacijom i bibliotekom od 8000 knjiga.
• Kontakt telefon: 081/812-330; 067 598 886

www.gimnazijadg.edu.cg.yu

 
     
     
 

Srednja škola unutrašnjih poslova

• Osnovana je 1978. godine, kao centar za stručno obrazovanje kadrova organa unutrašnjih poslova.

• Škola je počela sa radom 1996. godine, kada je i formirana Odlukom vlade RCG kao prva škola ovakvog tipa u republici.

• Škola raspolaže sa zgradom internatom - stambenim objektom, upravnom zgradom, restoranom za ishranu učenika, bibliotekom i ambulantom u čijem sklopu radi stomatološka ordinacija, ordinacija opšte medicine i stacionar.

• U školi je zastupljena kabinetska nastava sa posebno uređenim kabinetom za informatiku.

• U okviru školskog prostora postoje uređeni sportski tereni otvorenog i zatvorenog tipa.

• Kontakt telefon: 081- 812- 520

   
     
 
 

. •