Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   
   

.

 
 

Organi lokalne uprave:

 

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

2. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3. Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

4. Sekretarijat za imovinu i investicije

 

Posebne službe za vršenje specifičnih poslova:

1. Komunalna policija

2. Služba zaštite

3. Služba za unutrašnju reviziju

 

Stručne službe:

1. Služba predsjednika Opštine

2. Služba glavnog administratora

3. Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije

4. Služba za upravljanje projektima

 
 

2. SLUŽBA ZAŠTITE

 

Služba zaštite vrši poslove koji se odnose na:

 

 • sprovođenje preventivnih mjera na zaštitu i spašavanje od raznih hazarda,
 • gašenju i spašavanje  prilikom požara,
 • spašavanju iz ruševina, zemljanih klizišta i sniježnih lavina,
 • spašavanju prilikom poplava i drugih vremenskih nepogoda,
 • spašavanju u planinama,
 • spašavanju prilikom saobraćajnih nesreća,
 • pružanju usluga dopremanja vode, kao i druge usluge preduzećima, ustanovama i građanima u skladu sa programom, a u saradnji sa nadležnim organima lokalne uprave i javnim preduzećima,
 • vođenju evidencije o svim aktivnostima na zaštiti i spašavanju,
 • izradu planske dokumentacije vezane za oblast zaštite i spašavanja od raznih hazarda,
 • izradu informacija i izvještaja o radu Službe zaštite,
 • vođenju evidencije o zbirkama podataka o ličnosti,  
 • slobodan pristup informacijama iz posjeda Službe, shodno  Zakonu,
 • izradu i monitoring planskih dokumenata iz svoje nadležnosti,
 • pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini opštine i koje donosi Predsjednik opštine,
 • vršenju i drugih poslova po nalogu Predsjednika opštine.

Nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Službe zaštite vrši predsjednik Opštine.

 

 
 

. •