Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

24.06.2011.

POSJETA STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA

 

U četvrtak, 23. juna 2011. godine, Opštinu Danilovgrad su posjetili studenti Ekonomskog fakulteta u Podgorici sa prof. dr Draganom Lajovićem. Nakon obilaska uspješnih danilovgra-dskih firmi („Montenomax“ i „Garmin“) studenti su bili gosti lokalne uprave. Na sastanku tim povodom predsjednik Opštine Danilovgrad gdin Branislav Đura-nović je pozdravio studente i profesora Lajovića i istakao zadovoljstvo da su prepoznali Opštinu Danilovgrad kao kva-litetan primjer koji može koristiti studentima ekonomije.

 

Predsjednik Đuranović je naglasio da ova sredina ima bogatu tradiciju obrazovanja, od prve poljoprivredne škole, preko prve učiteljske škole, pa do prve evropske institucije sa sjedištem u Crnoj Gori (Regionalna škola za državnu upravu – ReSPA). Takođe, u Danilovgradu je smješten i veliki broj značajnih državnih institucija kao što su glavni vojni centar (kasarna „Milovan Šaranović“), Forenzički centar, Policijska akademija, ZIKS, Centar za azilante i drugi.

            Studenti su pokazali dodatno interesovanje za predstavljanje biznis ambijenta, gdje im je predsjednik Opštine u najkraćem izložio da je Opština Danilovgrad 2007. godine usvojila Prostorni plan, 2008. godine Generalni urbanistički plan čime su definisane biznis zone, te da trenutno, uz donaciju Svjetske banke, radi Prostorno urbanistički plan. Predstavio je projekte koji su realizovani, kao i one koji su u toku realizacije: „Izgradnja postojenja za prečišćavanje otpadnih voda, i rehabilitacija vodovodne i kanalizacione mreže“ vrijedan 5,35 miliona eura koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj, „Unapređenje upravljanja otpadom“ vrijedan 1.019.000 eura koji bespovratno podržava Evropska komisija). Posebnu pažnju je posvetio završetku projekta izgradnje Bulevara i saobraćajnice koja povezuje manastire Ostrog i Ždrebaonik. Pored ovih, predsjednik je predstavio i neke od 14 gotovih projekata sa kojima Opština Danilovgrad raspolaže. Upravo kvalitetna planska dokumentacija i infrastruktura su preduslovi za ekonomski razvoj ovog grada.

            Na kraju izlaganja, predsjednik Opštine je zaključio da upravo ozbiljnost lokalne uprave, posvećenost efikasne administracije i dugoročna vizija održivog razvoja jedne sredine su preduslovi  podrške međunarodnih institucija, dodajući da je Evropska komisija u predhodnom periodu u Danilovgrad uložila oko 11 miliona eura. Poslednje donacije Vlade Češke (380.000 €) i Vlade Njemačke (200.000 €) dodatan su impuls za privatni investitore koji shvataju ozbiljnost lokalne uprave. Upravo je u Danilovgradu tokom 2008.godine realizovano 56 miliona eura privatnih investicija.

            Studente je, prilikom postavljanja pitanja, naročito interesovalo punjenje budžeta, smještajni kapaciteti u Danilovgradu, infrastrukturni projekti i saradnja sa državnim i međunarodnim instituricjama.

            Prof. dr Dragan Lajović je istakao da je Danilovgrad prepoznat u poslovnoj i stručnoj javnosti kao opština biznisa u kojoj investitori nijesu opterećeni glomaznim administrativnim procedurama, već naprotiv, kao mjesto gdje se svi papiri izdaju za 24 časa. I upravo je to komparativna prednost Danilovgrada koja ga izdvaja, što investitori prepoznaju i rado svoj novac ulažu u ovu sredinu.

           
Na kraju je zaključeno da su ovakvi susreti vrlo korisni za studente koji mogu iz prve ruke dobiti informacije, savjete i sugestije, kao i za lokalnu upravu koja je uvijek otvorena za inovativne ideje mladih ljudi.

 

 

 
 
 
 

 

KABINET PREDSJEDNIKA

 

 
 
 

. •