Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

15.11.2011.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG", br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10 i 40/11) Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je nosilac projekta, „Kovinić Company“ doo Tivat, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje prodajno-servisnog centra, čija se realizacija planira na kat. parcelama br. 227/2 i 227/3, KO Jastreb, opština Danilovgrad.

 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama  Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, radnim danima od 11,00 do 13,00 časova.

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine je 19. novembar 2011. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SEKRETAR,

Slavko Velimirović

 
 
 

. •