Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

Predsjednik opštine Danilovgrad je Zaključkom br.03-031- 218/1 od 04.03.2010. godine utvrdio Nacrt Odluke o Budžetu opštine Danilovgrad za 2010 godinu i Zaključkom br.03-031-217/1 od 04.03.2010 godine utvrdio Nacrt Plana upravljanja otpadom opštine Danilovgrad za period 2010-2014 godina

U skladu sa Odlukom o učešću lokalnog stanovništva  u vršenju javnih poslova ("Sl.list RCG-opštinski propisi ",br.12/05) navedeni nacrti stavljaju se na javnu raspravu.

Program javne rasprave

1. Povodom nacrta :

- Odluke o Budžetu opštine Danilovgrad za 2010 godinu,

- Plana upravljanja  otpadom opštine Danilovgrad za period 2010-2014 godine (.doc), organizuje se javna rasprava , koja će trajati 15 dana , počev od 04.03.2010. godine zaključno sa 20.03.2010. godine.

 

2. Nacrti navedenih  Odluka objaviće se na internet sajtu opštine Danilovgrad i dostaviti:


- klubovima odbornika,
-potrošačkim jedinicama budžeta,
-nevladinom sektoru,
-predstavnicima mjesnih zajednica,
-javnim preduzećima i javnim ustanovama  na području Opštine.

Uvid u Nacrt Odluke o budžetu opštine Danilovgrad za 2010 godinu  zainteresovani građani mogu izvršiti  i u prostorijama Sekretarijata za privredu i finansije opštine Danilovgrad .

Uvid u Nacrt Plana upravljanja otpadom opštine Danilovgrad za period 2010-2014 godine zainteresovani građani mogu izvršiti  i u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, komunalnostambene poslove i zaštitu životne sredine.

3. Centralna javna rasprava održaće se u  velikoj  sali  Skupštine Opštine Danilovgrad, dana 15.03.2010. godine  sa početkom u 13 časova.

4. Pozivaju se zainteresovani predstavnici privrednih društava, preduzetnika, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnika budžeta opštine i građani da uzmu učešća u razmatranju nacrta navedenih odluka.

5.Primjedbe, predloge i sugestije  do isteka roka za javnu raspravu dostavljaju se :

-Za Nacrt Odluke o budžetu opštine Danilovgrad za 2010 godinu, Sekretarijatu za privredu i finansije, na adresu: Trg 9. decembar, Danilovgrad ili na e-mail : finansijedg@t-com.me,

-Za Nacrt Plana upravljanja otpadom opštine Danilovgrad za period 2010-2014 godine ,Sekretarijatu za urbanizam,komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine na adresu: ulica Blaža Mrakovića , Danilovgrad ili na e-mail: urbanizamdg@yahoo.com

6.  Zadužuje se:

- Sekretarijat za privredu i finansije da razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačini Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Danilovgrad za 2010 godinu,

- Sekretarijat za urbanizam, komunalnostambene poslove i zaštitu  životne sredine da razmotri primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačini Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Plana upravljanja otpadom Opštine Danilovgrad za period 2010 -2014 godina.

 

 

 

 
 
 

. •