Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 
Konferencija „Uspostavljanje i promocija modela održivog razvoja na lokalnom nivou“

 

Dana 20.12.2010. godine u ReSPA-i, u opštini Danilovgrad, održana je konferencija „Uspostavljanje i promocija modela održivog razvoja na lokalnom nivou“, na kojoj je  predstavljen Lokalni savjet za održivi razvoj opštine Danilovgrad  i Nacrt Strategije održivog razvoja opštine Danilovgrad.

Konferencija je imala za cilj da prezentuje rezultate Projekta „Promocija i jačanje koncepta održivog razvoja u Crnoj Gori“, koji je Kancelarija za održivi razvoj Vlade Crne Gore realizovala u saradnji sa Vladom Holandije. Opština Danilovgrad je izabrana kao pilot opština za sprovodjenje druge komponente navedenog  projekta, što je uključivalo formiranje Lokalnog savjeta za održivi razvoj, donošenje  Lokalne strategije održivog razvoja, kao i izradu Akcionog plana za sprovodjenje iste.

Prilikom formiranja Lokalnog savjeta za održivi razvoj opština se rukovodila iskustvom i dobrim primjerom Nacionalnog savjeta za održivi razvoj Crne Gore. Shodno tome, Lokalni  savjet broji 24 člana sa sljedećom strukturom: 10 predstavnika lokalne uprave, 7 nezavisnih eksperata, 5 predstavnika privrednog i 2 NVO sektora. Za predsjednika Savjeta izabran je predsjednik opštine Danilovgrad Branislav Đuranović, za zamjenika predsjednika, Vidoje Pavićević, potpredsjednik Opštine, dok je za sekretarku Savjeta izabrana Nataša Milonjić, Savjetnica za zaštitu životne sredine u opštini Danilovgrad.

Strategija održivog razvoja opštine Danilovgrad je jedinstven strateški dokument u Crnoj Gori na lokalnom nivou, čime je Danilovgrad postao prva opština koja je i institucionalno uspostavila sistem održivog razvoja i definisala dugoročne prioritete bazirane na ravnoteži ekonomskih, socijalnih i ekoloških potreba društva.

Konferenciji su, pored predstavnika Kancelarije za održivi razvoj Vlade Crne Gore i eksperata Vlade Holandije, prisustvovali i članovi Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, kao i predstavnici opština, ambasada  i medjunarodnih institucija u Crnoj Gori.

 

 

 

Danilovgrad

30.12.2010. godine

 

 

 
 
 

. •