Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EVIDENCIJA NEPOKRETNOSTI OPŠTINE DANILOVGRAD

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2018. GODINU

ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE DANILOVGRAD

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM, KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE DANILOVGRAD

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUŽBE KOMUNALNE POLICIJE

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SEKRETARIJATA ZA IMOVINU

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUŽBE GLAVNOG ADMINISTRATORA

OTVORENI POSTUPAK javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za vršenje usluga osiguranja imovine

STATUT OPŠTINE DANILOVGRAD ("SL. LIST RCG-OPŠTINSKI PROPISI" BR. 30/04)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE DANILOVGRAD ( "SL. LIST CG-OPŠTINSKI PROPISI" BR.19/08)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE DANILOVGRAD ( "SL. LIST CG-OPŠTINSKI PROPISI" BR.12/11)

PROSTORNI PLAN OPŠTINE DANILOVGRAD 2020

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN DANILOVGRADA

DUP GRADSKO JEZGRO

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

REGISTAR MJESNIH ZAJEDNICA

BUDZET BEZ MUKE (vodič za građane)

 

 

 

 

 
 
 

. •