Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

21.06.2011.

STRATEŠKI PLAN OPŠTINE DANILOVGRAD (2011-2017)

 

 

           

Dana 21.06.2011. godine (utorak) u velikoj sali Skupštine Opštine Danilovgrad održan je prvi sastanak Radnog tima za izradu Strateškog plana razvoja opštine Danilovgad za period 2011-2017. god.

Sastav Radnog tima odražava strukturu zainteresovanih strana, pa se među članovima nalaze predstavnici Skupštine opštine, lokalne uprave, državnih institucija, javnih ustanova i preduzeća, obrazovnih institucija, mjesnih zajednica, privrednog i NVO sektora.

Na početku, prisutnima se obratio predsjednik Opštine Danilovgrad gdin Branislav Đuranović, koji je istakao značaj ovog dokumenta, primjene savremene metodologije, kao i očekivanje da će Radni tim dati puni doprinos da ovaj Strateški plan razvoja svojom sadržinom i kvalitetom bude vodič u planiranju aktivnosti i projekata lokalne uprave.

Koordinator Radnog tima gdin Svetozar Domazetović je podsjetio članove Tima na osnovne odrednice Strategije regionalnog razvoja i Zakona o regionalnom reazvoju, kao i na najznačajnije  faze u Metodologiji strateškog planiranja, gdje je istakao da pored analize postojećeg stanja, veoma je značajno i ispoštovati ostale faze kao što su izrada SWOT analize; vizija, strateški ciljevi, prioriteti i razvojni projekti; sprovođenje strateškog plana i evaluacija plana.

Savjetnik u Ministarstvu ekonomije gdin Miodrag Latkoviće je izrazio zahvalnost Opštini Danilovgrad na učešću u izradi Zakona i Strategije regionalnog razvoja te istakao da je ovo prva Opština koja počinje sa procesom izrade Strateškog plana razvoja usklađenog sa novom zakonskom i metodološkom regulativom.

Na sastanku je članovima Radnog tima predstavljena radna verzija Strateškog plana razvoja Opštine Danilovgrad za period 2011-2017.godine koji je ocijenjen kao kvalitetna osnova za dalji rad na tom dokumentu. Usvojena je i Agenda sa aktivnostima i dinamikom narednih aktivnosti i sastav uže radne grupe koja će operativno raditi u međufazama pripreme dokumenta.

Na kraju je zaključeno da je neophodno da se svi zainteresovani subjekti aktivno uključe i svim fazama izrade Strateškog plana i da daju svoje sugestije, napomene i predloge.

 

Radna verzija Strateškog plana opštine Danilovgrad za period 2011-2017. god.

 

Sve sugestije, napomene i predloge na Radnu verziju Strateškog plana možete slati poštom na adresu: Opština Danilovgrad, Trg 9.decembar, 81410 Danilovgrad kao i elektronskom poštom na adresu sodanilovgrad@t-com.me

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

. •