Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

06.05.2011.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

U petak 06.05.2011. godine u 13:00 časova u Maloj sali opštine Danilovgrad održan je sastanak rukovodne strukture Opštine Danilovgrad, na čelu sa predsjednikom opštine gospodi-nom Branislavom Đuranovićem, sa ministrom prosvjete i sporta, gospodinom Slavoljubom Stije-povićem sa saradnicima, pre-dsjednikom sindikata prosvjete gospodinom Zvonkom Pavićev-ićem, predstavnicima stambene zadruge prosvetnih radnika „Solidarno“, a potom i sa direktorima prosvjetno-obrazo-vnih ustanova sa teritorije opštine Danilovgrad.

 

Ovom prilikom potpisan je Ugovor o ustupanju nepokretnosti bez naknade Ministarstvu prosvjete i sporta, kako bi se obezbijedili uslovi za izgradnju tridesetak stambenih jedinica za potrebe prosvjetnih radnika sa teritorije opštine Danilovgrad. Potpisivanju ovog Ugovora, prethodilo je donošenje Odluke o ustupanju nepokretnosti bez naknade Ministarstvu prosvjete i sporta na skupštinskom zasijedanju lokalnog parlamenta u martu ove godine.

Nakon potpisivanja Ugovora održan je radni sastanak sa direktorima prosvjetno-obrazovnih ustanova iz Danilovgrada. Sastanku su pored ministra Slavoljuba Stijepovića, sekretara ministarstva Srđe Raičevića, predsjednika Opštine Branislava Đuranovića, predsjednika Skupštine opštine dr Miodraga Đurovića, potpredsjednika Opštine Vidoja Pavićevića prisustvovali i direktori ustanova: Branislav Stanišić (OŠ „Vuko Jovović“), Smiljka Pavićević (OŠ „Njegoš“ Spuž), Nataša Vuletić (OŠ „Milosav Koljenšić“ Slap), Radovan Đuričković (OŠ „Blažo Mraković“ Donji Zagarač) i Dušanka Ulama (Vrtić „Irena Radović“).

Na sastanku se razgovaralo o izazovima sa kojima se susreću danilovgradske prosvjetne ustanove i načinu na koji ministarstvo može da pruži podršku u njihovom rješavanju.

Pored uređenja prostora oko škola, samih školskih objekata, značajna pažnja je posvećena obezbjeđivanju uslova za otvaranje jaslica u Vrtiću. Pored ovih, tema sastanka su bile i ostale teme iz oblasti rada prosvjetnih ustanova.

Ministar Stijepović je istakao zadovoljstvo kvalitetom rada u danilovgradskoj prosvjeti, kao i da taj kvalitet obavezuje na dalje unapređenje uslova rada u čemu će ministarstvo pružiti punu podršku. Takođe je dodao da je projekat rekonstrukcije objekta Osnovne škole „Vuko Jovović“ odnosno njegovo upodobljavanje standardima energetske efikasnosti, što se prije svega odnosi na zamjenu prozora i stolarije, ušao u širi projekat koji će mnistarstvo realizovati u saradnji sa KfW bankom. Nakon sastanka direktori ustanova će bliže podatke o potrebnim investicijama dostaviti ministarstvu nakon čega će u redovnoj proceduri, vrlo brzo zajednički iznaći rješenja. Tako će se u narednom periodu pažnja posvetiti izgradnji jaslica za potrebe vrtića, ograde oko Gimnazije, ograda oko škole u Novom selu, toalet u školi u Zagaraču i poligon kod škole na Slapu.

Predsjednik Opštine Danilovgrad je dodao da će svi projekti u danilovgradskoj prosvjeti imati punu podršku lokalne uprave, kao i da su njeni kapaciteti apsolutno na raspolaganju prosvjetnim ustanovima za bilo koji vid pomoći.

Ministar Stijepović je zaključio da se svi problemi mogu rješiti kvalitetnom saradnjom između škola, lokalne uprave i ministarstva i da je upravo taj način djelovanja najefikasniji i da zajednička saradnja jeste garant kvalitetnom odgovoru na izazove koji stoje pred prosvjetom u Danilovgradu.

 

 
 
 
 

 

KABINET PREDSJEDNIKA

 

 
 
 

. •