Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

04.08.2011.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

 

U četvrtak, 04.08.2011. godine, u Opštini Danilovgrad je boravio ekspertski tim UNDP-a (Program za razvoj Ujedinjenih nacija) – međunarodni konsultant za razvoj ljudskih resursa gdin Richard Allen i nacionalni konsultant za razvoj ljudskih resursa gđica Milena Biro.
Oni su posjetili lokalnu upravu povodom realizacije aktivnosti vezanih za funkcionalnu analizu rada i upravljačkih kapaciteta službi za ljudske resurse u crnogorskim opštinama. Ova aktivnost je dio IPA 2010 projekta „Podrška lokalnim samoupravama za sprovođenje Nacionalne trening strategije i dodjelu grantova opštinama“ koji realizuju UNDP Crna Gora, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore.
Ekspertski tim je primio predsjednik Opštine Danilovgrad gdin Branislav Đuranović. U sadržajnom razgovoru istaknut je kvalitet postojeće saradnje Opštine Danilovgrad i UNDP-a u više projekata. Takođe, ocijenjeno je da je saradnja lokalne uprave sa međunarodnim institucijama i organizacijama na visokom nivou, koje Danilovgrad doživljavaju kao pouzdanog i odgovornog partnera. Rezultat toga je više projekata koji su u toku realizacije što predstavlja dobru osnovu za intenzivnu saradnju i u narednom periodu.
Nakon toga gosti su održali sastanke sa glavnim administratorom Opštine Danilovgrad, sekretarima Sekretarijata i zaposlenima.
Sama funkcionalna analiza treba da utvrdi postojeću situaciju u opštinama u pogledu upravljanja ljudskim resursima i da na osnovu nalaza predloži konkretne mjere za unapređenje sistema efikasnog i kvalitetnog funkcionisanja ove oblasti, što će u krajnjem uticati na jačanje ljudskih kapaciteta u lokalnim administracijama.

Analiza će obuhvatiti sve opštine u Crnoj Gori, nakon čega će ekspertski tim dati svoje preporuke.

 

 

 

     
 
     
 

 

 

 

 
 
 

. •