Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 

 
 
   

 

Google Maps

 
   
   

 

 

 

 
 
 
LEGEND
 
Centar za kulturu

 

 

PROJEKAT LEGEND

Projekat LEGEND (Low Enthalpy Geothermal Energy Demonstartions) – Demonstracioni slučajevi geotermalne energije niske entalpije za energetsku efikasnost zgrada u Jadranskoj oblasti, realizuje se u okviru programa IPA Adriatic Cross Border Cooperation, sa ukupno 13 partnera iz 7 zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Albanija).

Opšti cilj projekta je promocija koncepta energetske efikasnosti i koristi nisko-entalpijske geotermalne energije na jadranskom području kroz:

  • 10 demonstracionih sistema koristeći geotermalne toplotne pumpe u javnim zgradama.
  • SWOT analiza pred-investicija i Life Cycle Analysis metoda kao podrška administraciji u izboru najefektivnijih i po okolinu najpogodnijih tehnologija toplotnih pumpi
  • Tematske radionice za povećavanje znanja među javnim i privatnim stakeholderima o najreprezentativnijim i najboljim praksama u GCHP tehnologiji na evropskom nivou za stambene, javne i industrijske zgrade
  • Tehnički seminari za širenje znanja u GCHP tehnikama i sposobnostima svih bitnih aktera (energetski menadžeri i specijalizovani stakeholderi iz javnog i privatnog sektora)
  • Politički i tehnički memorandum i smijernice za harmonizovanje normativnog okvira, poboljšanje razumjevanja prednosti GCHP i i promovisanje investicija u geotermalnu energiju u javnom i privatnom sektoru.

Ukupna vrednost projekta je preko tri miliona evra, a period realizacije projekta je godinu dana (decembar 2013 – decembar 2014. godine).

IPA Jadranski program prekogranične saradnje

IPA Jadranski program prekogranične saradnje je rezultat zajedničkog rada programiranja koji sprovode određene zemlje učesnice (Italija, Grčka, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija i Srbija), a dio je procesa saradnje na jadranskom području. Program crpi svoju snagu i značaj iz širokog iskustva, stečenog u proteklom periodu, tokom kog su uradjene razne studije i analize i ostvareni konkretni rezultati.

Mnogi faktori doprinose tome da je saradnja na jadranskom području danas veoma značajna, posebno sa političkog i ekonomskog stanovišta. Neki od njih su:

  • Povezanost geografske i kulturne blizine koja omogućava intenziviranje multilateralnih odnosa među obalnim područjima Jadrana, čime se pruža podrška lokalnim procesima ka usklađenom i održivom razvoju i jedinstvu između naroda.
  • Faktori koji utiču na političku stabilnost tog područja: nakon deset godina sukoba područje se sada kreće ka progresivnoj integraciji, kako “vertikalno” (u okviru evropskih i međunarodnih institucija) tako i “horizontalno” kroz stvaranje zone slobodne trgovine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

. •