Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
   

Na osnovu člana 11. 12. i 14. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl.list RCG br. 22/05 i 43/05 – opštinski propisi), Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama na sjednici održanoj dana 17.06.2008.godine, donijela je

 

O  D  L  U  K  U

o realizaciji sredstava Budžeta Opštine Danilovgrad opredijeljenih za nevladine organizacije po javnom konkursu za 2008.godinu

 

         Član 1.

         Odlučeno je da se finansiraju projekti sledećih nevladinih organizacija:

1. Kulturno kreativni centar „Matrix“ za projekat pod nazivom „Podijum za snove“ koji se odnosi na aktivnosti od 4.000 €. Odgovorno lice projekta je Rakočević Aleksandar,a predvidjeno je da projekat traje devet mjeseci. Ukupan budžet projekta je 15.250 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 8.850 €.

2. Udruženje klubova malog fudbala „Sloga“ za projekat pod nazivom „Sportom i muzikom protiv droge“ koji se odnosi na aktivnosti od 1.000 €. Odgovorno lice projekta je Bulatović Rajko, a predvidjeno je da projekat traje pet dana. Ukupan budžet projekta je 5.000 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 5.000 €.

3. Udruženje „Savez boraca NOR-a i antifapista“ za projekat pod nazivom „Program rada Udruženja boraca NOR-a i antifašista“ koji se odnosi na aktivnosti od 1.500 €. Odgovorno lice projekta je Perović Nastadin, a predvidjeno je da projekat traje 12 mjeseci. Ukupan budžet projekta je 8.000 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 8.000 €.

4. „Otvorena škola“ za projekat pod nazivom „Na pragu Evropske unije“ koji se odnosi na aktivnosti od 3.000 €. Odgovorno lice projekta je Đurović Tatjana, a predvidjeno je da projekat traje osam mjeseci. Ukupan budžet projekta je 12.180 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 7.300 €.

5. „Pitagora“ za projekat pod nazivom „Međunarodni standardi ljudskih prava i sloboda od važnosti za gradjane i lokalnu samoupravu“ koji se odnosi na aktivnosti od 1.500 €. Odgovorno lice projekta je Radonjić Branislav, a predvidjeno je da projekat traje tri mjeseca. Ukupan budžet projekta je 7.000 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 7.000 €.

6. NVO Ekološko društvo „Zeta“ za pojekat pod nazivom „Ekološka akcija – Neka bude čisto“ koji se odnosi na aktivnosti od 2.000 €. Odgovorno lice projekta je Božović Momčilo, a predvidjeno je da projekat traje tri mjeseca. Ukupan budžet projekta je 10.050 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 5.050 €.

7. NVO „Zelena Zeta“ za projekat pod nazivom „Ljeto na Zeti“ koji se odnosi na aktivnosti od 1.000 €. Odgovorno lice projekta je Vujović Goran, a predvidjeno je da projekat traje četiri mjeseca. Ukupan budžet projekta je 9.160 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 6.600 €.

8. NVO „Mens Sana“ za projekat pod nazivom „Edukativne radionice za odlučno ne drogi i odgovornom ponašanju prema repreduktivnom zdravlju (za učenike OŠ „Njegoš“ u Spužu) koji se odnosi na aktivnosti od 1.000 €. Odgovorno lice projekta je Peković Mirjana, a predvidjeno je da projekat traje deset mjeseci. Ukupan budžet projekta je 3.190 €.

9. NVO „Zavičaj“ za projekat pod nazivom „Zavičaju u pohode“ koji se odnosi na aktivnosti od 2.500 €. Odgovorno lice projekta je Gavrilović Zdravko, a predvidjeno je da projekat traje šest mjeseci. Ukupan budžet projekta je 12.336 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 5.300 €.

10. NVO „Organizacija gluvih i nagluvih“ za projekat pod nazivom „Mi ne čujemo, a čujete li Vi?“ koji se odnosi na aktivnosti od 2.000 €. Odgovorno lice projekta je Vuletić Ranko, a predvidjeno je da projekat traje dvanaest mjeseci. Ukupan budžet projekta je 10.000 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 10.000 €.

11. Guslarsko društvo „Njegoš“ za projekat pod nazivom „Nastavak višedecenijske tradicije društva kao i misije epske poezije i gusala“ koji se odnosi na aktivnosti od 2.500 €. Odgovorno lice projekta je Kalezić Milenko, a predvidjeno je da projekat traje dvanaest mjeseci. Ukupan budžet projekta je 8.000 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 5.000 €.

12. NVO „Spomenik učitelju“ za projekat pod nazivom „Spomenik učitelju u Danilovgradu“ koji se odnosi na aktivnosti od 4.000 €. Odgovorno lice projekta je Rajović Rajko, a predvidjeno je da projekat traje do 05.10.2009.godine. Ukupan budžet projekta je 80.000 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 10.000 €.

13. Udruženje voćara i vinogradara Bjelopavlića za projekat pod nazivom „Edukacija voćara i vinogradara Danilovgrada“ koji se odnosi na aktivnosti sa 3.000 €. Odgovorno lice projekta je Lukić Momčilo, a predvidjeno je da projekat traje dvanaest mjeseci. Ukupan budžet projekta je 10.980 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 9.000 €.

14. NVO „Zagrljaj“ za projekat pod nazivom „Pomozimo im da izadju iz sjenke“ koji se odnosi na aktivnosti od 1.000 €. Odgovorno lice projekta je Čolović Maja, a predvidjeno je da projekat traje dvanaest mjeseci. Ukupan budžet projekta je 1.800 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 1.800 €.

15. NVO „Rastimo zajedno“ za projekat pod nazivom „Djeca i omladina sa posebnim potrebama“ koji se odnosi na aktivnosti od 2.500 €. Odgovorno lice projekta je Pesocki Vanja, a predvidjeno je da projekat traje dok postoje uslovi za to. Ukupan budžet projekta je 5.000 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 5.000 €.

Član 2.

        
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj:03-032-2-635/1

Danilovgrad, 19.06.2008.god.

 

PREDSJEDNIK

Jelisavka Burić, dipl.pravnik

 

 
 
 

. •