Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

13.11.2008.

 

Predsjednik opštine Danilovgrad, na osnovu Konkursa za dodjelu stipendija talentovanim studentima za školsku 2008/2009. godinu, na predlog Komisije za stipendiranje talentovanih studenata, donosi

 

O  D  L  U  K  U

 

da se za školsku 2008/2009. godinu stipendiraju sljedeći studenti:

 

1. Matunović Bojan, student Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju,
2. Đurović Žana, student Filozofskog fakulteta u Nikšiću,
3. Roganović Marija, student Filozofskog fakulteta u Nikšiću,
4. Koljenšić Zorica, student Filozofskog fakulteta u Nikšiću,
5. Marković Jovan, postdiplomac Ekonomskog fakulteta u Podgorici,
6. Grgurović Pavle, student Ekonomskog fakulta u Podgorici,
7. Radonjić Milica, student Fakulteta za strane jezike u Podgorici,
8. Jovanović Jelena, student Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju,
9.  Kekić Anka , student Pravnog fakulteta u Podgorici,
10.Ćipović Branka, student Fakulteta političkih nauka u Podgorici,
11.Đurović Marija, student Filozofskog fakulteta u Nikšiću,
12.Pavlović Slađana, student Fakulteta za medjunarodnu ekonomiju, finansije i biznis u Podgorici,
13.Radulović Đorđije, postdiplomac Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici,
14.Vukićević Slobodan, postdiplomac Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju,
15.Kovačević Maja, postdiplomac Fakulteta političkih nauka u Podgorici,

16.Zejak Mirjana, student Fakulteta dramskih umjetnosti u Podgorici.

 

 

 

 

Danilovgrad

13.11.2008. godine

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 
 
 

. •