Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

03.06.2011.

ODRŽANA OBUKA „VJEŠTINA JAVNOG NASTUPA I PREZENTACIJE“

 

U velikoj sali Opštine Danilovgrad, 31.05.2011. godine, OEBS Misija u Crnoj Gori u saradnji sa Zajednicom Opština Crne Gore je održala obuku “Vještine javnog nastupa i prezentacije”.

Nakon uspješnih obuka sa istom temom koje su bile dio projekta Najbolje prakse, koju OEBS Misija u Crnoj Gori već godinama sprovodi, ovaj trening se nastavio i  za opštinske službenike/ice i namještenika/ica kao i izabrane predstavnike/ice i funkcionere/ke svih crnogorskih opština.

Obuku je sproveo iskusni OEBS-ov trener iz Akademskog trening centra Danilovgrad gdin Hakan Altunay, i to na temu: kako pripremiti i efikasno održati Power point prezentaciju, privući i zadržati pažnju publike.

 

Obuci su pored predstavnika lokalne uprave Danilovgrada, Podgorice i Nikšića, prisustvovali i predstavnici OEBS-a - rukovodilac projekta Odjeljenja za demokratizaciju gđa Raffaella Zoratti i asistent na programu demokratizacije gđica Svetlana Laušević.

 

   
     

   
 
 

 

 
 
 

. •