Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

21.03.2011.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG", br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10) Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je nosilac projekta "MONTENOMAKS C&L" doo iz Herceg Novog podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja magacinsko poslovnog objekta na životnu sredinu, čija se realizacija planira na kat. parcelama br. 1348, 1349/1, 1349/2, 1349/3, 1350/1, 1350/2 i 1350/3  KO Ćurilac, opština Danilovgrad.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama  Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine je 26. mart 2011. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SEKRETAR,

Slavko Velimirović

 
 
 

. •