Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

14.06.2010.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG", br. 80/05) Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je nosilac projekta "EUROSALON CG" doo iz Podgorice, čije je odgovorno lice Žarko Ognjenović, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije hala (I i II) i otvaranje pogona za proizvodnju stiropora i stirodura, na katastarskoj parceli broj 1037/6, KO Spuž, opština Danilovgrad.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama  Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine  je 21. jun 2010. godine.

 

 

 

 

 

 

   SEKRETAR,

Slavko Velimirović

 
 
 

. •