Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

16.11.2009.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG", br. 80/05) Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad:

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

 

 

 

da je nosilac projekta "Andio" d.o.o. iz Podgorice, čije je odgovorno lice Vasiljević Nebojša, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu poslovnog objekta – farma koka nosilja, na katastarskim parcelama broj 2104/2 i 2105/1, KO Martinići, Opština Danilovgrad.

 

 

 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama  Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, radnim danima od 11 do 13 časova.

 

 

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine  je 24. novembar 2009. godine.

 

 

 

 

 

   SEKRETAR,

Slavko Velimirović

 
 
 

. •