Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

23.03.2012.

 

SAOPŠTENJE KANCELARIJE ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE

 

 

 


Na konkursu koji je objavilo Ministarstvo finansija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću, opštinska kancelarija za prevenciju narkomanije - Danilovgrad je konkurisala i dobila sredstva iz oblasti ,,Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti".


Naziv plana i programa je ,,Za život bez droge". Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću odobrila je sredstva u iznosu od 3.000 eura. Ukupan iznos projekta je 6.614,46 eura. Preostali dio iznosa će sufinansirati osnivač (opština Danilovgrad).

Planom i programom su obuhvaćeni  učenici osmih i devetih razreda iz osnovnih škola sa prostora naše opštine.

Aktivnosti projekta će se odvijati u školskim prostorijama predviđenim za predmet Zdravi stilovi života, a predavanja će vršiti nastavnici predmeta zdravi stilovi života. Naziv radionice je "Za život bez droge!".

Učenici će biti podijeljeni na 8 i 9 razrede, a zatim u više grupa (grupe od 20 - 30 učenika). Svako predavanje (radionica) trajaće po dva školska časa, a biti će ukupno 11 radionica (u svim školama).

Radionicama će pored učenika i nastavnika pomenutog predmeta prisustvovati i dio projektnog tima (koordinator Kancelarije za prevenciju narkomanije i pedagog iz škole).Koordinator i pedagog će pored uloge praćenja i uspješnosti radionica imati i aktivnu ulogu na predavanjima (radionicama).

Svim učesnicima će biti podijeljene stručne brošure, promotivno-edukativni informator za djecu i roditele pod nazivom "Za život bez droge!", a urađeni su i posteri koji će biti postavljeni u školama.

Svaka aktivnost (radionica) će biti dokumentovana (urađene fotografije na svim radionicama).

Fotografije će biti postavljene na opštinski veb sajt, u učionicama gdje su se održale radionice i na oglasnim tablama u školama.

Plan i program će biti realizovan do kraja drugog polugodišta.

 

 

 

 

Koordinator Kancelarije za prevenciju narkomanije:

Slobodan Pavićević

Sekretar:

Jelisavka Burić, dipl. pravnik

 
 
 

. •