Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

28.07.2010.

Poštovani,

Kancelarija za održivi razvoj Vlade Crne Gore, u saradnji sa Vladom Holandije, januara 2010. godine počela je sa realizacijom projekta „Promocija i jačanje koncepta održivog razvoja u Crnoj Gori“. Projekat sadrži dvije komponente, od kojih se prva odnosi na izradu Nacionalne komunikacione strategije održivog razvoja, a druga na uspostavljanje i promociju modela održivog razvoja na lokalnom nivou. Projekat ima za cilj približavanje koncepta održivog razvoja svim zainteresovanim strukturama društva i gradjanima.

Opština Danilovgrad je definisana kao pilot opština za sprovodjenje druge komponente navedenog  projekta. Druga komponenta projekta se odnosi na uspostavljanje i promociju modela održivog razvoja na lokalnom nivou, što podrazumijeva formiranje Lokalnog savjeta za održivi razvoj, donošenje  Lokalne strategije održivog razvoja, kao i izradu Akcionog plana za sprovodjenje iste.

S obzirom na značaj navedenog projekta i činjenicu da će opština Danilovgrad biti prva opština u Crnoj Gori koja će realizovati drugu komponentu projekta, pozivamo Vas da slanjem ideja, mišljenja i predloga doprinesete izradi iste.

Molimo Vas da iste dostavite u pisanoj formi  na adresu: OPŠTINA DANILOVGRAD  (Projekat održivog razvoja, za Natašu Milonjić, savjetnika u projektu) Trg 9. decembar Danilovgrad ili na e-mail: urbanizamdg@yahoo.com. Potrebne informacije možete dobiti putem telefona 812-040.

 

 

 

 

 

 

 

   SEKRETAR,

Slavko Velimirović

 
 
 

. •