Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

01.07.2011.

 

Poštovani,

 

U opštini Danilovgrad je u 2010. godini realizovan projekat „Promocija i jačanje koncepta održivog razvoja u Crnoj Gori“ u saradnji sa Vladom Holandije i Kancelarijom za održivi razvoj Vlade Crne Gore. U navedenom projektu opština Danilovgrad je, kao pilot opština, donijela Strategiju održivog razvoja i formirala Lokalni savjet za održivi razvoj.

 

Nastavak uspješnje saradnje Vlade Holandije, Kancelarije za održivi razvoj Vlade Crne Gore i opštine Danilovgrad predstavlja projekat „Podsticanje dijaloga i partnerstva za održivi razvoj između Vlade i biznis sektora u Crnoj Gori“. Projekat ima za cilj da doprinese konkretnoj implementaciji koncepta održivog razvoja u javnom i privatnom sektoru kroz tri komponente, od kojih se treća odnosi na jačanje kapaciteta za operacionalizaciju novo formiranog institucionalnog sistema održivog razvoja na lokalnom nivou, odnosno  u opštini Danilovgrad.

 

Cilj treće komponente navedenog projekta je donošenje Akcionog plana Strategije održivog razvoja opštine Danilovgrad, kojim bi se definisale prioritetne oblasti i aktivnosti za naredni period.

 

Dana 4. i 5.07.2011. godine u  ReSPA-i održaće se radionica gdje će, uz prisustvo eksperata Vlade Holandije, prisutni biti u prilici da se upoznaju sa metodologijom izrade Akcionog plana Strategije održivog razvoja opštine Danilovgrad.

 

tekst Strategije održivog razvoja opštine Danilovgrad možete preuzeti ovdje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

. •