Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

04.03.2009.

 

CRNA GORA
OPŠTINA DANILOVGRAD
P r e d s j e d n i k
Br: 03-031-
Danilovgrad, 02.03.2009.god.

 

Svim korisnicima budžetskih sredstava

 

PREDMET:  Program racionalizacije javne potrošnje na nivou Opštine

U ovoj godini se očekuju i prognoziraju negativni trendovi na razvoj i ukupna finansijska kretanja, koja su posledica globalne ekonomske krize (svjetske recesije) koja ne mogu mimoići Crnu Goru pa samim tim ni opštinu Danilovgrad, pa sam ocijenio da Vas blagovremeno upozorim i obavežem na ponašanja u dijelu planiranja i trošenja sredstava.

S obzirom da je u toku donošenje Budžeta za 2009. godinu neophodno je da u svojim planovima i programima računate na rizike neostavarivanja budžetskih sredstava sa kojima računate u svojim planovima i programima. To znači da se treba maksimalno angažovati na ostvarivanju drugih izvora finansiranja i realizaciju programa iz oblasti međunarodne podrške (IPA).

U skladu sa programom Vlade Crne Gore Program racionalizacije podrazumijeva sledeće mjere:

1. Štednju na svim nivoima i u svim domenima:
- nova zapošljavanja odložiti,
- nabavku putničkih i privrednih vozila odložiti,
- nabavku nove informatičke opreme odložiti,
- službena putovanja osim najneophodnijih,
- reprezentacije osim neophodnih,
- gorivo i telefoni na neophodni minimum,
- troškove električne energije svesti na nivo maksimalne racionalnosti,
- troškove kancelarijskog materijala takođe svesti na nivo neophodne funkcionalnosti,
- obustaviti sve troškove za investiciono održavanje,
- smanjiti troškove donacija, sponzorstava, rada komisija, pomoći i sličnih izdavanja.  

2. Ugovori na savjetodavne i ugovorene usluge
- Iste svesti na završavanje započetih a nove odlagati do obezbjeđenja realnih izvora.

3. Nove kapitalne investicije se odlažu do šestog mjeseca, a započete realizuju u skladu sa
obezbijeđenim sredstvima.

4. Tekuća budžetska rezerva će se koristiti krajnje restriktivno.

5. Svi budžetski korisnici svoje obaveze mogu vršiti samo na osnovu pismene saglasnosti  
Predsjednika Opštine kao nalogodavca Budžeta uz obavezu da to dostave Sekretarijatu za
privredu i finansije.

6. Nacrtom budžeta za 2009. godinu ciljno se išlo da se obezbijede lična primanja zaposlenih
na nivou decembra 2008.god., osnovni funkcionalni rashodi i najneophodnije programske aktivnosti. Treba računati i na mogući rizik smanjivanja i tih sredstava, što znači da svaki subjekat – korisnik mora sačiniti rezervni plan.

7. Saglasno predloženim mjerama svaki korisnik budžeta je obavezan da sačini svoj operativni plan i isti dostavi Predsjedniku Opštine.

8. Predložene mjere važe do 30.06.2009.god. kada će se sagledati efekti i predložiti dalje mjere i aktivnosti.     

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK

Branislav Đuranović

DOSTAVLJENO:
- svim Sekretarijatima i Službama lokalne uprave
- svim Javnim ustanovama čiji je osnivač Opština
- svim Javnim preduzećima čiji je osnivač Opština
- ostalim korisnicima budžetskih sredstava

 
 

. •