Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

03.12.2010.

 

U skladu sa Odlukom o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG – opštinski propisi“, br. 12/05) Glavni projekat tehničkog regulisanja saobraćaja u Danilovgradu stavlja se na javnu raspravu

 

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

 

  1. Povodom Glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Danilovgradu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana počev od 03.12.2010. godine.
  1. Glavni projekat tehničkog regulisanja saobraćaja u Danilovgradu objaviće se na web sajtu Opštine Danilovgrad: www.danilovgrad.me

Uvid u Glavni projekat tehničkog regulisanja saobraćaja u Danilovgradu zainteresovani gradjani mogu izvršiti i u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine radnim danima u vremenu od 13,00 – 15,00 časova, u periodu trajanja javne rasprave.

  1. Centralna javna rasprava održaće se u velikoj sali Skupštine opštine Danilovgrad dana 13.12.2010. godine sa početkom u 14,00 časova.
  1. Primjedbe, predlozi i sugestije, do isteka roka za javnu raspravu, dostavljaju se Sekretarijatu za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine na adresu Ul. Blaža Mrakovića bb ili na e-mail: urbanizamdg@yahoo.com
  1. Poziva se zainteresovana javnost da aktivnim učešćem doprinese kvalitetnoj izradi Glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Danilovgradu.
  1. Zadužuje se Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine da razmotri primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačini Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

OPŠTINA DANILOVGRAD

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

 

 

 
 
 

. •