Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

05.03.2010.

Predsjednik opštine Danilovgrad je Zaključkom br.03-031- 220/1 od 05.03.2010. godine utvrdio Nacrt Programa uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2010 godinu i Zaključkom br.03-031 -221/1od 05.03.2010 godine utvrdio Nacrt Višegodišnjeg investicionog plana opštine Danilovgrad za period 2010-2014 godine

U skladu sa Odlukom o učešću lokalnog stanovništva  u vršenju javnih poslova ("Sl.list RCG-opštinski propisi ",br.12/05) navedeni nacrti stavljaju se na javnu raspravu.

Program javne rasprave

1. Povodom nacrta :

-Programa uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2010 godinu,

-Višegodišnjeg investicionog plana  opštine Danilovgrad za period 2010-2014 godine,

 organizuje se javna rasprava , koja će trajati 15 dana , počev od 05.03.2010. godine zaključno sa 21.03.2010 godine

 

2. Nacrti navedenih  Odluka objaviće se na internet sajtu opštine Danilovgrad www.danilovgrad.me i dostaviti: 

- klubovima odbornika,
-potrošačkim jedinicama budžeta,
-nevladinom sektoru,
-predstavnicima mjesnih zajednica,
-javnim preduzećima i javnim ustanovama  na području Opštine.

Uvid u Nacrt Programa uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2010 godinu zainteresovani građani mogu izvršiti  i u prostorijama Sekretarijata za imovinu opštine Danilovgrad .

Uvid u Nacrt Višegodišnjeg investicionog plana  opštine Danilovgrad za period 2010-2014 godine zainteresovani građani mogu izvršiti  i u prostorijama Sekretarijata za privredu i finansije opštine Danilovgrad.

3. Centralna javna rasprava održaće se u  velikoj  sali  Skupštine Opštine Danilovgrad, dana 15.03.2010. godine  sa početkom u 13 časova.

4. Pozivaju se zainteresovani predstavnici privrednih društava, preduzetnika, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnika budžeta opštine i građani da uzmu učešća u razmatranju nacrta navedenih odluka.

5.Primjedbe, predloge i sugestije  do isteka roka za javnu raspravu dostavljaju se :

-Za Nacrt Programa uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2010 godinu, Sekretarijatu za imovinu, na adresu: Trg 9. decembar, Danilovgrad ili na e-mail odimovina@t-com.me,

-Za Nacrt Višegodišnjeg investicionog plana opštine Danilovgrad za period 2010-2014 godine ,Sekretarijatu za privredu i finansije na adresu: Trg 9 decembar, Danilovgrad ili na e-mail: finansijedg@t-com.me

6.  Zadužuje se:

- Sekretarijat za imovinu da razmotri primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačini Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Programa uređenja prostora Opštine Danilovgrad za period 2010 godinu.

- Sekretarijat za privredu i finansije da razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačini Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Višegodišnjeg investicionog plana  opštine Danilovgrad za period 2010-2014 godine.

 

 

 

 
 
 

. •