Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

03.09.2009.

OPŠTINA DANILOVGRAD

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

RASPISUJE

 

KONKURS

 

za dodjelu

STIPENDIJA TALENTOVANIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2009-2010 GODINU

 

Stipendije se dodjeljuju redovnim studentima II i narednih godina kao i studentima na postdiplomskim studijama sa područja opštine Danilovgrad koji:

 

  1. redovno i uspješno ispunjavaju obaveze propisane Statutom fakulteta,
  2. posjeduju osobite sklonosti i kreativne sposobnosti za umjetnički ili naučni rad i stvaralaštvo u određenoj oblasti,
  3. imaju osvojene nagrade na međunarodnim i republičkim takmičenjima.

 

Da bi se prijavio na Konkurs, redovni student mora imati najmanju prosječnu ocjenu iznad 9 (devet) iz prethodne godine, a student na postdiplomskim studijama mora imati prosjek redovnog studiranja iznad 9 (devet).

 

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa kandidat je dužan dostaviti:

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Potvrdu o mjestu prebivališta, tj.dokaz da je stanovnik opštine Danilovgrad               duže od godinu dana,

3. Adresu boravka, ime roditelja i broj telefona.

 

Rok za podnošenje prijava je od 02.09. do 30.09.2009.godine.

 

Stipendije po ovom Konkursu isplaćivaće se od 01.09.2009.godine.

 

Prijave se podnose na adresu: Skupština opštine Danilovgrad – Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti, Trg 9. decembar sa naznakom: za Konkurs za stipendiranje talentovanih studenata.

 

 

NAPOMENA: Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" dana 02.09.2009.godine.

   
 
 
 

. •