Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

Informacija o projektu "Unapređenje upravljanja otpadom u Danilovgradu"

 

Tim

 

Već duže vrijeme opština Danilovgrad intezivno radi na podizanju kapaciteta u oblasti upravljanja projektima. Brojni seminari i treninzi iskorišćeni su za dodatno jačanje znanja i vještima. Veliki broj susreta i konferencija bio je prilika za dodatno povezivanje sa domaćim i međunarodnim donatorima. Osnovan je i Tim za upravljanje projektima. A onda je došao Poziv za projekte Delegacije EU.


Iako je Opština Danilovgrad imala spremnu dokumentaciju za više projekata, posebno se uzela u obzir potreba implementacije lokalnih strateških dokumenata (VIP, Plan upravljanja otpadom...) kao i već izvjesna Lokalna strategija održivog razvoja.


Shodno tome, a i težnjama lokalne uprave da se poseban akcenat u razvojnim projektima stavi na zaštitu životne sredine, Opština Danilovgrad je podnijela projekat ''Unapređenje upravljanja otpadom u Danilovgradu''. Važno je istaći da se JKZP Danilovgrad na izradi projekta pokazao kao pouzdan partner, koji će sa Opštinom učestvovati u implementaciji. Opšti cilj projekta je: Održivi socio-ekonomski razvoj opštine Danilovgrad kroz unapređenje pružanja komunalnih usluga. Specifični cilj projekta je: Uspostavljanje funkcionalnog sistema za selektivno prikupljanje i odlaganje otpada u opštini Danilovgrad. Očekivani rezultati projekta su: Ojačani tehnički i upravljački kapaciteti JKZP Danilovgrad u oblasti selektivnog prikupljanja i odlaganja otpada kroz nabavku 6 vozila, 70 kontejnera i uspostavljanje Info call centra;Unapređenje komunalne infrastrukture u oblasti selektivnog otpada kroz osposobljavanje dodatnih 26 lokacija za selektivno odlaganje otpada; Povećan nivo svijesti građana i poslovnih subjekata o selektivnom prikupljanju otpada kroz izradu i distribuciju edukativnih materijala, predavanja u obrazovnim institucijama i akcije čišćenja grada; Implementiran sistem selektivnog prikupljanja i odlaganja otpada u opštini Danilovgrad koji će obuhvatiti i mašinsko pranje i čišćenje ulica kao i sanaciju nelegalnih smetlišta.


Ukupna vrijednost projekta je 1.019.345,18 €, od čega je iznos bespovratnih sredstava EU 682.961,27 € dok će ostatak obezbijediti Vlada Crne Gore, Opština Danilovgrad i JKZP Danilovgrad. Projekat će trajati 18 mjeseci.


U toku rada smo imali značajnu podršku Zajednice opština i Tima za tehničku pomoć reformi lokalne samouprave. Ipak ističemo čvrstu podršku predsjednika Opštine Branislava Đuranovića, kao i kompletne rukovodne strukture lokalne uprave i JKZP Danilovgrad.

Ovo nije bio izazov samo za ljude u Projektnom timu, već i ispit za cjelokupnu lokalnu upravu. Na tom ispitu Delegacija EU u Crnoj Gori i međunarodni ocjenjivači su nam dali najvišu ocjenu. Još jednom je pokazano i dokazano da spoj mladosti i iskustva, znanja i ambicije, dobre komunikacije i partnerskog odnosa jeste recept za uspjeh.

 

Danilovgrad

30.12.2010. godine

 

 

 
 
 

. •